Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které jste poskytl/a, předáme společnosti EvoBus, která je zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání u EvoBus za účelem vyhodnocení případného uzavření pracovního poměru s EvoBus. Zpracovávanými osobními údaji jsou Vaše jméno a příjmení, Vámi zvolená pracovní pozice, e-mail a tel. číslo. Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím výpočetní techniky a/nebo manuálně formou kartotéky. Vaše osobní údaje uchováme maximálně po dobu 1 roku, nebude-li Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve. Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. K osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti EvoBus a COMTECH, která získání osobních údajů administruje. Používáme bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme. Vaše osobní údaje předáme pouze společnosti EvoBus. Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci Evropské unie mezi COMTECH a EvoBus. Svůj souhlas jste oprávněni kdykoli odvolat a žádat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Máte právo na přístup k údajům, opravu, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, kdy byl tento souhlas Vámi udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů (např. pro účely oprávněných zájmů EvoBus). O vyřízení Vaší žádosti ohledně uplatňování Vašich práv Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat. Bude-li shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, dejte nám zprávu nebo se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111, web: www.uoou.cz.Mercedes-Benz